Kvalita

Praní prádla se provádí dle zásad pro odborné ošetřování prádla dle normy ČSN EN 14 065 a oborových specifikací OS 80-01 zdravotnictví, OS 80-02 potravinářské provozy, OS 80-03 hotelové prádlo.

Zpracování a nakládání s prádlem ze zdravotnických zařízení se řídí zvláštním hygienickým režimem v souladu s vyhláškou MZ ČR č. 306/2012 Sb.

Kvalita zpracovaného prádla je 2x ročně podrobena testu v akreditované zkušebně v Textilním zkušebním ústavu Brno.