Kvalita

„Prádelny Fišer jsou certifikovány dle ISO ČSN 9001, ISO ČSN 14001 a 14065.

Integrovaný systém managementu je uplatněn pro praní, žehlení, pronájem, opravy a údržbu oděvů a textilu v provozovně Labská kotlina 960, Hradec Králové, i v provozovně Lipová 2071, Česká Třebová.

Praní prádla se provádí rovněž dle zásad pro odborné ošetřování prádla dle oborových specifikací OS 80-01 zdravotnictví, OS 80-02 potravinářské provozy, OS 80-03 hotelové prádlo.

Zpracování a nakládání s prádlem ze zdravotnických zařízení se řídí zvláštním hygienickým režimem v souladu s vyhláškou MZ ČR č. 306/2012 Sb.

Kvalita zpracovaného prádla je 2x ročně podrobena testu v akreditované zkušebně v Textilním zkušebním ústavu Brno.“