Politika jakosti

POLITIKA JAKOSTI A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

 

Prvořadým cílem naší společnosti je spokojený zákazník, který získá za přiměřenou cenu vysoce kvalitní služby. Chceme být významným konkurentem silnějším firmám a naší společnost dostat do podvědomí co nejširšímu okruhu zákazníků

 

Vedení společnosti je zaměřeno především na:

 

  1. Udržení standardní kvality služby se zaměřením na hospodárnost, kvalitu provedení, mikrobiologickou čistotu prádla.

  1. Posílení postavení na tuzemském trhu.

  1. Modernizace technologie a pracovního prostředí.

  1. Snižování režijních nákladů s cílem dosažení konkurenceschopných cen služby.

  1. Trvalé zlepšování systému jakosti (na základě připomínek vnitřních a vnějších auditorů.

  1. Zajištění mikrobiologie dle OS 80-05-Praní_Hygienicko_epidemiologické kontroly v prádelně.

  1. Plnění požadavků všech platných zákonů a předpisů a nařízení v oblasti jakosti, BOZP,OŽP a jejich požadavků chránících životní prostředí a ochranu zdraví a stanovující kvalitativní požadavky na produkt.

 

Na realizaci politiky jakosti a ochrany životního prostředí jsou zainteresováni všichni pracovníci společnosti

 

 

Jan Fišer

Jednatel společnosti

 

V Hradci Králové dne 1.6.2014