Politika jakosti

POLITIKA  JAKOSTI
A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

 

 

 

            Prvořadým cílem naší společnosti je spokojený zákazník, který získá za přiměřenou cenu vysoce kvalitní služby. Chceme být významným konkurentem silnějším firmám a naší společnost dostat do podvědomí co nejširšímu okruhu zákazníků

 

Vedení společnosti je zaměřeno především na:

 

 1. Udržení standardní kvality služby se zaměřením na hospodárnost, kvalitu provedení, mikrobiologickou čistotu prádla.

 2. Posílení postavení na tuzemském trhu.

 3. Modernizace technologie a pracovního prostředí.

 4. Snižování režijních nákladů s cílem dosažení konkurenceschopných cen služby.

 5. Trvalé zlepšování systému jakosti (na základě připomínek vnitřních a vnějších auditorů.

 6. Zajištění mikrobiologie dle OS 80-05-Praní_Hygienicko_epidemiologické kontroly v prádelně.

 7. Kontext společnosti a ochrana životního prostředí
  Pravidelně sledujeme a vyhodnocujeme interní a externí aspekty, včetně závazných povinností související s podnikatelským prostředím společnosti.
  Ve vztahu k životnímu prostředí se snažíme o šetrné využívání energií a snižování ekologické zátěže používáním šetrnějších produktů vůči životnímu prostředí a ovlivňovat tak i naše zákazníky a dodavatele. Naše zaměstnance vedeme ke zvyšování úrovně ochrany životního prostředí.

 

 

Na realizaci politiky jakosti a ochrany životního prostředí jsou zainteresováni všichni pracovníci společnosti

 

 

 

Jan Fišer

 

V Hradci Králové dne 1.2.2019