Pro domácnosti


Pro obyvatelstvo jsou služby řešeny formou sběren, nebo přijímaní zakázek osobně přímo na provozovně firmy.

Prádlo si tedy můžete přivézt a následně vyzvednout čisté na kterékoli z našich sběren či provozoven – viz sekce Provozovny.

Praní prádla probíhá v souladu s certifikáty, které naše společnost vlastní a v pravidelných intervalech úspěšně obhajuje