Pro gastro


Praní prádla probíhá v obou provozech v souladu s certifikáty, které naše společnost vlastní a v pravidelných intervalech úspěšně obhajuje.

V případě zájmu o tyto služby Vám sestavíme, na základě osobní schůzky, ceník na míru, který odpovídá podmínkám, za nichž má být služba poskytována.

Do Vašeho provozu Vám rovněž jsme schopni krátkodobě i dlouhodobě zapůjčit stolní a personální prádlo v našem vlastnictví. Prádlo Vám zapůjčíme, přivezeme na určené místo, po použití odvezeme, zpracujeme (vypereme, vyčistíme) a připravíme k další expedici.

Společnost Prádelna Fišer následně zajišťuje odvoz a praní prádla, které ve stejném množství a sortimentním složení přiváží zákazníkovi zpět čisté.
 

Výhody komplexního servisu:

* odpadá Vám starost s nákupem prádla,

* nemusíte vést skladovou evidenci, šetříte mzdové a provozní náklady,

* neřešíte nutnost doplňování zásob prádla a opakované hledání spolehlivých dodavatelů,

* prádlo si můžete objednat kdykoli a jednoduše

* nepotřebujete zaměstnávat švadlenu na opravy prádla